Zkoušení, provoz a údržba systémů nouzového osvětlení

 

Žádná norma neurčuje, jaký systém nouzových svítidel pro daný objekt použít. Vyjímkou jsou požadavky norem ČSN 33 2410 ED.2 (2009) - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení v kinech a dále ČSN 33 2420 ED.2 (2009) - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely, kde v obou je pro nouzové osvětlení předepsán centrální bateriový systém s napětím na svítidlech SELV a je zde také uveden požadavek na ověřování funkčnosti systému NO před událostí nebo představením.

 

Co se týče zkoušení, tak platí vyhláška 246/2001 (v platném znění) ve které je stanoveno, že úplná kontrola protipožárních a bezpečnostních prostředků tohoto typu je nutná minimálně jednou za rok (kontrola baterií, funkce svítidel po jmenovitou dobu, izolační stav apod.). Výsledkem této zkoušky je pak protokol o stavu PBZ, vypracovaný autorizovanou osobou.

 

Podrobné pokyny pro zkoušení, údržbu a provoz systému nouzového osvětlení pak stanovuje česká technická norma ČSN EN 50172, ve které je mimo jiné uvedeno:

 

Denně:                 Vizuální prohlídka všech svítidel v trvalém režimu osvětlení

Nefunkční zdroje musí být vyměněny a detaily o poruše a jejím odstranění musí být zapsány do provozního deníku.

                              Vizuální kontrola indikačních prvků na bateriové jednotce.

Všechny zjištěné odchylky nebo poruchy a jejich odstranění se opět zapíší do provozního deníku nouzového osvětlení.

Měsíčně:             Musí být provedena kontrola chodu systému z baterií a otestována funkčnost všech svítidel (FT - funkční test).

                              Opět všechny zjištěné nedostatky a jejich řešení musí být zapsány do provozního deníku.

Poznámka: U některých typů budov může být interval funkčního testu svítidel i kratší, toto musí být vyznačeno v průvodní dokumentaci a ve zkušebním deníku.

Ročně:                 Musí být proveden test baterií po stanovenou dobu výdrže (min. 1 hodina případně delší dle charakteru budovy).

Zároveň musí být dle vyhlášky 246/2001 sb. provedena profylaktická kontrola systému autorizovanou osobou

Výsledkem této kontroly je vystavení "Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ" v předepsané formě včetně vypracování protokolu o této zkoušce.

 

Jaký systém tedy pro daný objekt zvolit? V každém případě musí provozovatel vést zkušební deník (vzor vyplněného deníku naleznete v sekci „Servis“), do kterého zapisuje veškeré události, testy a úpravy systému.

 

Pokud je objekt vybaven prostými svítidly bez testovací automatiky nebo svítidly s funkcí „Autotest“, je třeba v obou případech provádět fyzickou kontrolu stavu a funkčnosti každého jednotlivého svítidla a údaje ručně zapisovat do zkušebního deníku.

 

Nebo lze použít moderní a sofistikovaný systém svítidel s vlastní baterií a dálkovým dohledem, případně centrální bateriový systém, který v případě výpadku napájení zásobuje připojená nouzová svítidla z jedné centrální baterie.

 

Oba tyto systémy pak již mají integrovanou zkušební automatiku podle požadavků zmíněných výše a informace o proběhlých testech lze okamžitě zobrazit na displeji, případně přenést do počítače a následně archivovat nebo vytisknout. Tyto informace jsou v paměti zařízení k dispozici minimálně dva roky nazpět.

Většina těchto systémů má již integrováno webové rozhraní, jehož prostřednictvím má uživatel možnost vzdáleně přes webový prohlížeč sledovat stav systému. V případě jakékoli poruchy systému má pak možnost obdržet informativní e-mail přímo ze systému s uvedením odkazu na poruchu. Tímto se pak celý systém nouzového osvětlení stává uživatelsky velice přívětivý a umožňuje uživateli velice efektivní správu a kontrolu v souladu s platnými legislativními požadavky.