NOUZOVÁ SVÍTIDLA DO PROSTŘEDÍ

S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (ATEX)

 

Zkratka ATEX má původ v názvu "Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles" ,
tedy "zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí".

 

undefined

 

Pro správné fungování nouzového osvětlení v "Ex" prostředí je zapotřebí nejprve zjistit podmínky, ve kterých mají nouzová svítidla fungovat.
Důležitými údaji jsou:

       • Skupina zařízení (pro průmyslové stavby a výroby se jedná v drtivé většině o skupinu II)
       • Kategorie prostředí (zóna)
       • Skupina výbušnosti (definice možného výskytu výbušných plynů nebo směsí)
       • Teplotní třída

Více informací týkající se problematiky výbušného prostředí a jeho klasifikace, se můžete dočíst například zde:

WIKIPEDIE ATEX

Všechna naše svítidla s certifikaci ATEX splňují vysoké nároky na kvalitu a splňují veškeré potřebné požadavky. 

V našem portfoliu se nachází 2 produktové řady, které jsou certifikovány a testovány v laboratořích.

 

CONCEPT Ex

INDUSTRY Ex X32

EX OBLAST POUŽITÍ

Plyn - Ex prostory zóna 1 a 2
Prach - Ex prostory zóna 21 a 22
Plyn - Ex prostory zóna 2
Prach - Ex prostory zóna 22
POZOROVACÍ VZDÁLENOST 12 m / 22 m 32 m
TEPLOTNÍ KLASIFIKACE T6 (plyn)
povrchová teplota tělesa <85°C (prach)
T4 (plyn)
povrchová teplota tělesa <80°C (prach)
MATERIÁL Hliník bez mědi v kombinaci s trubicí z borosilikátového skla odolného proti vysokým teplotám Černý a transparentní nehořlavý polykarbonát
UV stabilizovaný
APLIKOVANÉ TYPY OCHRANY PROTI VZNÍCENÍ nevýbušné pouzdro (d)
inherentně bezpečné optické záření (op is)
ochrana pouzdrem (t)
zvýšená bezpečnost (e)
ochrana pouzdrem (t)
TŘÍDA OCHRANY IP66 IP65
CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ 24 V DC nebo 230 V AC 24 V DC nebo 230 V AC
SVÍTIDLA S VLASTNÍ BATERIÍ NE ANO
SVÍTIDLA S VLASTNÍ BATERIÍ
A DÁLKOVÝM DOHLEDEM CMR
NE ANO

NÁŠ TIP!

Pokud uvažujete o výměně nebo instalaci nových nouzových svítidel postupně nebo po více etapách, a zároveň požadujete
centrální dohled nad systémem, doporučujeme zvolit systém s radiovou řidicí jedotkou a svítidly s vlastní baterií.
Velkou výhodou tohoto řešení je jeho flexibilita, co se týče postupné montáže a doplňování svítidel.

 

Jsou zde dvě možnosti, jak systém a svítidla implementovat do stavebních objektů:

1) Nejprve se pořídí svítidla bez kontrolní jednotky, která se přidá později - svítidla
tak budouprozatím plnohodnotně fungovat jako svítidla s autotestem.

2) Na začátku projektu se objedná kontrolní jednotka a pár svítidel - postupně se pak doplní
jednotlivá svítidla dle potřeby nebo stavebních úprav.

 

Řidící jednotka kontroluje jednak svítidla s certifikací ATEX z řady INDUSTRY Ex X32, ale samozřejmě je lze v projektu kombinovat
s ostatními svítidly z našeho portfolia, která obsahují kompatibilní radiový modul.